Noteikumi un nosacījumi

Noteikumi – noteikumi, to grozījumi, papildinājumi, kuri ir publicēti  interneta tīmekļa vietnē www.dzivniekulietas.lv.

Pārdevējs – “Zooaprūpes centrs Sveiks un Vesels” SIA, reģ. Nr.43603049832 , juridiskā adrese: Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Ozolnieki, Meliorācijas iela 8 - 9, LV-3018, tālrunis: +37126167973, e-pasts: [email protected]

Pircējs – rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona (kuras vārdā rīkojas tās pilnvarots pārstāvis), kura  tīmekļa vietnē ar vai bez reģistrācijas veic Pasūtījumu un samaksu par pasūtītajām Precēm. 

Tīmekļa vietne - zooveikals un veterinārā aptieka,  kura ir atrodama pēc adreses: www.dzivniekulietas.lv, kurā Pircējam tiek nodrošināta iespēja veikt Preču pasūtījumus un maksājumus par pasūtītajām precēm tiešsaistes režīmā, kā arī izvēlēties citus maksājumu veidus, sev vēlamo Preču saņemšanas veidu.

Preces – jebkuras redzamā veidā Interneta tīmekļa vietnē izvietotas preces, kuras Pircējam ir iespējams pasūtīt un iegādāties.

Veterinārās barības piedevas – preces, kuras ir Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrā iekļautas pārtikas piedevas dzīvniekiem.  "Barības piedevu lietošana dzīvniekam neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!”

Bezrecepšu veterinārās zāles – viens no Interneta aptiekā izplatāmajiem preču veidiem - Latvijas Republikas veterināro zāļu reģistrā reģistrētas bezrecepšu veterinārās zāles, kuras Pircējs var iegādāties bez veterinārārsta izrakstītas receptes, un, ņemot vērā, ka tās Pircējs lieto pašārstēšanās nolūkā, Bezrecepšu zāļu lietošanā Pircējam jāievēro īpaša piesardzība.

Mājas dzīvnieku barība - ikdienas fizioloģiskā sausā un mitrā barība, kā arī kārumi , gardumi dzīvniekiem. Diētiskā barība mājas mīluļiem, kura tiek nozīmēta atsevišķos, ar veselības problēmām saistītos gadījumos.

Preces cena – cena, kāda Pasūtījuma noformēšanas brīdī ir norādīta pie katras preces vizuālā attēlojuma un preces apraksta, un par kādu Pircējs ir tiesīgs iegādāties konkrētās preces. Preces cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi vai maksa par Pircēja izdevumiem, kas tam rodas, pašam veicot preču atgriešanu.

Pasūtījums – Interneta tīmekļa vietnē www.dzivniekulietas.lv Pircēja tiešsaistē veikts pasūtījums, kurā Pircējs norāda: Preces, kuras tas ir izvēlējies iegādāties, Pasūtījuma samaksas veidu, Preču piegādes veidu un Preču saņemšanas vietu. Pasūtījums ir pilnīgi izpildīts, kad Pircējs ir saņēmis Preces un veicis samaksu pilnā apmērā par Pasūtījumā norādītajām Precēm un izvēlēto Preču piegādes veidu, izmantojot kādu no Pārdevēja piedāvātajiem samaksas veidiem.

Iepirkumu grozs – virtuāls preču grozs, kurš Pircējam nodrošina iespēju iekļaut vai dzēst Preces no izvēlēto Preču saraksta pirms Pasūtījuma pabeigšanas. Iepirkuma grozā iekļauto preču pieejamība netiek garantēta līdz brīdim, kad Pasūtījums ir pilnīgi pabeigts.

Nereģistrēts lietotājs – Tīmekļa vietnē, kura nav pieejama nereģistrētiem lietotājiem un citas priekšrocības, turpinot lietot Tīmekļa vietni.

Pasūtījuma pieņemšana – automātisks paziņojums Pircējam no sistēmas, ka Pircēja veiktais pasūtījums Tīmekļa vietnē ir pieņemts un sākta tā komplektēšana, kas tiek Pircējam izsūtīts uz tā norādīto e-pasta adresi.

Distances līgums - saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem starp Pircēju un Pārdevēju attālināti Tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā noslēgts līgums, ar kuru Pircējs ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījumā norādītās Preces, bet Pārdevējs apņemas Pircējam piegādāt Pasūtījumā norādītās Preces.

Atteikuma tiesības - Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā definēta kā „patērētājs”) tiesības noteiktā termiņā (14 dienu laikā no Preces piegādes dienas), nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma (no distances līguma veidā pasūtītās preces vai pakalpojuma).

Atlaižu kupons – Mārketinga kampaņu laikā, veicot Pasūtījumu, Pircējam var tikt piedāvāta iespēja izmantot Kuponu papildu atlaides iegūšanai. Katras kuponu kampaņas noteikumi un darbības laiks tiek individuāli norādīts uz drukāta kupona vai digitālajā komunikācijā. Pircējs var ievadīt Kupona kodu pirkuma Grozā pirms pasūtījuma veikšanas tam paredzētajā laukā. Ja Kupona nosacījumi neatbildīs Groza saturam, būs iztecējis to derīguma termiņš vai tas citādi nebūs atbilstošs, Pircējs tiek par to informēts ar vizuālu brīdinājumu.

“Zooaprūpes centrs Sveiks un Vesels” SIA patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt akcijas noteikumus vai pārtraukt šīs akcijas norisi.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.     Šie Noteikumi paredz vispārējos www.dzivniekulietas.lv darbības noteikumus. Noteikumi piemērojami, ja Pircējs izvēlas un iegādājas piedāvātās preces un pakalpojumus vai jebkādā citā veidā izmanto sniegtos pakalpojumus.

1.2.     Izmantojot Tīmekļa vietni jebkādā veidā, Pircējs apstiprina, ka tam ir tiesības iepirkties – tas atbilst šajos Noteikumos noteiktajai Pircēja definīcijai.

1.3.     Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šos Noteikumus. Ar Noteikumiem, to grozījumiem vai papildinājumiem ir iespējams iepazīties Tīmekļa vietnē un tie stājas spēkā to publicēšanas dienā, izņemot, ja Noteikumi nenosaka citādi.

1.4.     Ja Pasūtījums ir pieņemts pirms Noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās, Pircējam tiek piemēroti tie noteikumi, kuri bija spēkā līdz Pasūtījuma pieņemšanas brīdim, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.

1.5.     Ja Pircējs nav iepazinies un (vai) pilnīgi vai daļēji nepiekrīt Noteikumiem, tad Pircējam nebūs iespējams veikt Preču pasūtījumu. Pircējam veicot pasūtījumu, uzskatāms, ka tas ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt, kā arī ir informēts par personas datu apstrādi, iepazīstoties ar Privātuma politiku.

1.6.     Preču cenas norādītas Eiro ar PVN, ar katrai precei piemērojamo PVN likmi.

           1.6.1.     Pārdevējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajam, ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču cenas, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi. Preces pircējam tiek pārdotas par cenām, kuras ir spēkā Pasūtījuma pilnīgas pabeigšanas brīdī.

1.7.     Tīmekļa vietnē Pircējs Preču Pasūtījumus var veikt bez reģistrācijas.

2. Katalogs, preces, preču cenas

2.1.       Tīmekļa vietnē izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva nozīme. Faktiski piegādātās Preces vai to iepakojumi var atšķirties no ilustrācijās norādītajiem pēc to lieluma vai izskata, tomēr Pārdevējs darīs maksimāli iespējamo, lai šādu atšķirību nebūtu vai tās būtu minimālas.

2.2.       Jebkāda un jebkādā formātā Tīmekļa vietnē izvietotā informācija jeb saturs, tajā skaitā, bet ne tikai, fotogrāfijas un citi vizuālie materiāli, ir Pārdevēja īpašums. Šāds saturs tiek aizsargāts ar intelektuālā īpašuma tiesībām saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem. Jebkādas darbības ar šo saturu, jebkādos nolūkos, var būt autortiesību vai citu tiesību aktu pārkāpums. Satura izmantošana, pārdošana, izplatīšana, pavairošana, atvasinātu darbu radīšana bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.

2.3.       Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi. Piegādes un (vai) citu izvēlēto pakalpojumu maksa tiek piemērota papildus Preču cenai. Uz doto brīdi spēkā esošā maksa par piegādi Pircējam tiek attēlota veicot Pasūtījumu, atkarībā no piegādes veida un vietas.

3. Iepirkumu grozs

3.1.       Iepirkumu grozs veidojas, Pircējam aplūkojot Preču katalogu un pievienojot izvēlētās preces grozam, nospiežot pogu “UZ GROZU”. Pievienojot preces iepirkumu grozam, Pasūtījums netiek veikts. Iepirkuma groza saturu Pircējs var mainīt – pievienot vai dzēst Preces.

3.2.       Preces Tīmekļa vietnē Pircējs var meklēt, izmantojot piedāvātās meklēšanas funkcijas. Preces var atlasīt pēc dažādiem kritērijiem, piemēram: Nosaukums, Ražotājs, Preces veids, kategorija vai Cena.

3.3.       Pircējam veicot Pasūtījumu Tīmekļa vietnē ir jāpārliecinās par sniegtās informācijas pareizību un ( vai ) precizitāti. Neprecīzi, kļūdaini sniegta informācija var kavēt vai liegt Pārdevējam izpildīt Pasūtījumu.

3.4.       Pircējam, pēc Preču atlases veikšanas Iepirkumu grozā, Pasūtījuma veikšanai nepieciešams nospiest pogu “GROZS”, pēc kā tiks attēlotas visas līdz šim Iepirkumu grozam pievienotās preces. Lai uzsāktu Pasūtījuma veidošanu, Pircējam nepieciešams nospiest pogu “TURPINĀT”.

3.5.       Gadījumos, kad vairāki Pircēji vienlaicīgi ievietojuši Iepirkumu grozā vienu un to pašu preci, kuras pieejamais vienību skaits ir mazāks par Pircēju skaitu, veikt pasūtījumu būs iespējams tiem Pircējiem, kuri pirmie būs sākuši veikt un pabeiguši Pasūtījumu. Ja Iepirkumu grozā ievietotā prece kļūst izpārdota, tad vietnes automatizētā sistēma neatļaus pabeigt Pasūtījumu ar šo preci un vizuāli brīdinās Pircēju par izmaiņām Preču sarakstā un Pasūtījuma samaksas summā.

3.6.       Gadījumos, kad Pircējs preci ievietojis Iepirkumu grozā, bet vēl nav uzsācis Pasūtījuma veidošanu un šajā laika intervālā ir mainījusies preces cena, tad vietnes automatizētā sistēma vizuāli brīdinās Pircēju par izmaiņām Preču sarakstā un Pasūtījuma samaksas summā.


4. Preču piegādes veidi un maksa par piegādi

Veidojot Pasūtījumu, Pircējs var izvēlēties vienu no Preču saņemšanas veidiem:

            1) Preču piegāde uz Pircēja norādītu adresi ar Venipak kurjerdienesta starpniecību.

            2) Preču piegāde uz “Omniva” pasta staciju  vai Venipak pasta staciju– Pārdevēja sadarbības partnera Preču saņemšanas punktu, kurā Pircējam iespējams saņemt iegādātās Preces.

5. Apmaksas noteikumi

5.1. Pircējs var apmaksāt Pasūtījumu sekojošos veidos:

            1) Ar VISA/MasterCard norēķinu kartēm veikt apmaksu tiešsaistē, Tīmekļa vietnē.

2) 

            3) Izmantojot kādu no piedāvātajām Internetbanku sistēmām. Piedāvātās sistēmas – Luminor Nordea, Swedbank, Luminor DNB. Citadele, SEB banka.

6. Pasūtījuma izpilde

6.1.       Pasūtījuma piegādes un izpildes laiks ir atkarīgs no izvēlētā Preču saņemšanas veida un laika, kad Pasūtījums ir veikts.

6.2.       Pasūtījums uzskatāms par pieņemtu, kad Pircējs veicis un pilnībā pabeidzis Pasūtījumu, kā arī saņēmis Pasūtījuma apstiprinājumu ar e-pasta palīdzību.

6.3.       Gadījumā, ja Pircējs Pasūtījumā norādījis, ka vēlas saņemt Preces ar kurjer dienesta starpniecību, tad:

              6.3.1.    pasūtītās preces tiks piegādātas uz Pircēja Pasūtījumā norādīto adresi. Pircējs nevar mainīt Preču piegādes adresi pēc Pasūtījuma apstiprināšanas;

              6.3.2.    pirms Preču piegādes Pircēja norādītajā adresē, kurjers sazinās ar Pircēju piegādes vietas un laika precizēšanai;

              6.3.3.    ja Pircējs nav sastopams Pasūtījumā norādītajā adresē tajā laikā, par kādu tas vienojies ar kurjeru, Pārdevējs neuzņemas atbildību par kavētu Preces piegādi vai nepiegādātu Preci;

             6.3.4.    ja tika uzsākta preču piegādes pakalpojuma veikšana, bet tas nebija pilnīgi izpildāms Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, norādīta nepareiza piegādes adrese), tad samaksa par šo piegādes pakalpojumu Pasūtījuma anulēšanas gadījumā, Pircējam netiek atgriezta.

6.4.       Gadījumā, ja Pircējs Pasūtījumā norādījis, ka vēlas saņemt Preces kādā no “Omniva” pasta stacijām vai citiem Pasūtījuma noformēšanas brīdī izvēlei pieejamajiem Preču saņemšanas punktiem, tad, saņemot informatīvu SMS īsziņu par sūtījuma atrašanos attiecīgajā saņemšanas punktā, Pircējs var doties saņemt iegādātās Preces.

6.5.       Pārdevējs neuzņemas atbildību par piegādes pakalpojumu sniedzēju piegādes kavējumiem, neatkarīgi no iemesliem vai apstākļiem, kuru dēļ tie radušies.

7. Preču saņemšana

7.1.       Piegādātās preces Pircējs saņem kartona kastē vai kādā citā aizsargājošā ārējā iepakojumā.

7.2.    Pirkumu apliecinošs dokuments – pavadzīme, Pircējam, neatkarīgi no samaksas vai piegādes veida, tiek sagatavota un izsūtīta elektroniskā formā uz Pasūtījumā norādīto e-pasta adresi. Elektroniskā pavadzīme derīga bez paraksta. Veicot Pasūtījumu Pircējs apstiprina savu piekrišanu saņemt pirkuma pavadzīmi elektroniski.

8. Preču kvalitāte un atbildība par Preču uzglabāšanu

8.1.     Preču (t.sk. Bezrecepšu zāļu) derīguma termiņš un ražotājs ir norādīts uz Preču iepakojuma.

8.2.     Atverot Preču iepakojumu (kartona kasti), Pircējam ir pienākums pārbaudīt, vai ir piegādātas tās Preces, kuras bija norādītas Pasūtījumā un vai ir piegādāts pasūtītais Preču veids un skaits, vai Preces nav ar defektiem vai citiem bojājumiem. Tāpat Pircējam ir jāpārbauda Preču iepakojuma izskats, vai nav Preču iepakojuma bojājumi. Par saņemto preču skate neatbilstību, defektiem vai citiem bojājumiem, pircējs pārdevējam ziņo 24 stundu laikā no preču saņemšanas brīzā, uzrādot fotogrāfiju ar iepkojuma saturu vai defektu.

8.3.     Pēc Preču saņemšanas Pircējs ir atbildīgs par Preču kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Lai izmantotu Atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un savā sākotnējā izskatā (ar nenoņemtām un nebojātām etiķetēm, nenoplēstām aizsardzības plēvēm utt.). Pircējs ir atbildīgs par Preču vērtības samazināšanos, ja Preces izmantojis nolūkam, kādam tās nav paredzētas.

8.4.     Pircējam ir pienākums pirms Preču lietošanas uzmanīgi izlasīt uz Preces marķējuma vai Preces iepakojuma izvietoto informāciju, kā arī iepazīties ar Preces lietošanas instrukciju.

9. Garantija

9.1.  Garantija ir ražotāja apsolījums bez maksas atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudas summu, apmainīt Preci pret atbilstošu preci, vai bez atlīdzības novērst Preces neatbilstību vai veikt citas darbības, ja Prece  neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.

9.2.  Garantija ir norādīta rakstiski uz Preces marķējuma, un tajā ir norādīti nosacījumi prasījuma pieteikšanai attiecībā uz garantiju, garantijas termiņš – laika posms, uz kuru tiek attiecināta garantija, kā arī garantijas devēja nosaukums (firma) vai vārds, uzvārds un adrese. Garantijā norāda, ka patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ka garantija šīs tiesības neietekmē.


10.  Atteikuma tiesības

10.1.  Atteikuma tiesības ir Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādīta trešā persona ir saņēmusi Preces, atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

10.1.  Atteikuma tiesības ir Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādīta trešā persona ir saņēmusi Preces, atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

10.2.  Pircējs Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja:

(1) Iegādājies Preces, kas ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

(2) Pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

(3) prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām.

10.3.  Par Atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo Pārdevējam, aizpildot atteikuma veidlapu, kas iegūstama internetā pēc šādas adreses: http://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu. Aizpildīto veidlapu Pircējs nosūta Pārdevējam uz e-pasta adresi [email protected]

Pēc aizpildītās atteikuma veidlapas saņemšanas Pārdevējs paziņo Pircējam, ka tas atteikumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku. Atteikuma veidlapa pieejama gan Tīmekļa vietnē, gan augstāk norādītajā adresē, gan  pēc pieprasījuma nosūtīšanas uz e-pasta adresi [email protected].

10.4.  Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas (nodošanas) Pārdevējam, atdot Pārdevējam Preces, nododot tās nosūtot pa pastu, izmantojot pasta pakalpojumus vai kādā citā Pircējam ērtā nosūtīšanas veidā.

10.5.  Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādāšanas veids) 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja aizpildītu Atteikuma veidlapu (lēmums atteikties no līguma) un kad Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces, no kurām Pircējs atsakās. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā ar pārskaitījumu uz Pircēja bankas norēķina kontu.

10.6.  Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces, no kurām Pircējs vēlas atteikties, kā arī neveikt atmaksu, ja iestājas kāds no 10.2. punktā norādītajiem gadījumiem.

11.  Patērētāja prasījums par līgumam neatbilstošu Preci

11.1.  Pircējs, kas ir patērētājs saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no Preces iegādes dienas. Šāda prasījuma pieteikums ir iesniedzams Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad Pircējs ir atklājis Preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs ir nodevis un Pircējs ir pieņēmis attiecīgo Preci.

11.2.  Sīkāk par patērētāja tiesībām gadījumos, kad viņam ir pārdota līguma noteikumiem neatbilstoša prece, lasāms Patērētāju tiesību aizsardzības likuma VII nodaļā ,,Patērētāja prasījumi”.

11.3.  Ja Pārdevējs atzīst Pircēja pretenziju par pamatotu, Pārdevējs veic nepareizo vai bojāto Preču apmaiņu, savstarpēji vienojoties ar Pircēju par Preču apmaiņas kārtību. 

12.  Sūdzību, priekšlikumu un ierosinājumu izskatīšana

Ikviens Pircējs var izteikt ieteikumus, priekšlikumus par Interneta veikala darbu, vai izteikt sūdzību, nosūtot uz e-pastu [email protected]

13. Uztura bagātinātāju lietošanas ierobežojumi

13.1.  Ņemot vērā, ka Preču sortimentā ir Latvijas Republikā reģistrēti uztura bagātinātāji, Pircējam jāievēro īpaša piesardzība un uzmanīgi jāizlasa un jāievēro Latvijas Republikā reģistrēto uztura bagātinātāju lietošanas apraksts.

13.3.  Pie katra uztura bagātinātāja ir pievienots brīdinājuma uzraksts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajā likumdošanā noteikto: „Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!” Jebkuru jautājumu gadījumā pirms uztura bagātinātāju lietošanas Pircējam ir uzmanīgi jāizlasa lietošanas instrukcija.

14. Atbildības ierobežojumi un nepārvaramas varas apstākļi

14.1.  Pircējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kurus tas būs nodarījis Pārdevējam, pārkāpjot šos Noteikumus.

14.2.  Pārdevējs neuzņemas Preču ražotāja atbildību un neatbild Pircējam par Preču lietošanas ietekmi uz Pircēja veselību, drošību un dzīvību.

14.3.  Pārdevējs neatbild Pircējam par zaudējumiem vai kaitējumu, kuri Pircējam ir radušies sakarā ar Preču savlaicīgu nepiegādāšanu vai piegādes kavējumu vai par to, ja Preču piegāde aizkavējas vai tiek atlikta sliktu vai neparedzētu laika apstākļu dēļ.

15. Distances līguma noslēgšana, Distances līguma termiņš

15.1.  Apstiprinot Pasūtījumu, Pircējs ar to skaidri un nepārprotami apliecina, ka tas ir piekritis noslēgt un ir noslēdzis Distances līgumu saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanas noteikumiem, ka tas ir uzņēmies pildīt Distances līguma saistības, kā arī tas norāda, ka Pircējs ir rīcībspējīga fiziska persona vai tiesībspējīga juridiska persona, kura apzinās, ka tai ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai apmaksātu pasūtītās Preces.

15.2.  Ja Pircējs ir jaunāks par 18 gadiem, tas apstiprina, ka ir informējis savu likumīgo pārstāvi, kurš ir devis piekrišanu Distances līguma noslēgšanai, un, nepieciešamības gadījumā, tā likumīgais pārstāvis uzņemsies noslēgtā Distances līguma saistības.

15.3.  Distances līgums tiek noslēgts tajā brīdī, kad Pircējs ir pilnībā pabeidzis maksājumu par pasūtītajām Precēm.

15.4.  Distances līguma gadījumā Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējam ir jāsaglabā Preces oriģinālais iepakojums, lai Prece netiktu ārēji mehāniski bojāta un lai tā nesaņemtu ārējo apstākļu nelabvēlīgo iedarbību.

15.5.  Distances līgums skaitās noslēgts brīdī, kad Pircējs ir veicis samaksu (maksājumu ir apstiprinājusi Pircēja banka).

15.6.  Distances līgums ir spēkā uz laiku, kamēr ir izpildāmas saistības, kas izriet no Distances līguma.

16. Strīdu risināšana

16.1.  Visus strīdus, kas radīsies starp Pircēju un Pārdevēju, vai kas radīsies saistībā ar Preču pirkumiem interneta veikalā, Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā, ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.

16.2.  Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

17. Citi noteikumi Interneta veikala mājas lapu var apmeklēt izmantojot gan stacionāro vai portatīvo datoru, gan viedtālruni vai planšeti, ar šādām pārlūkprogrammām (pārlūkiem): Google Chrome versija 56 un jaunākas versijas, Mozilla Firefox versija 51 vai jaunāka versija, Safari versija 10.1 vai jaunāka versija, Internet Explorer 11 un mobilajām ierīcēm - Android versija 7.0 vai jaunāka, iOS versija 10.3.3 vai jaunāka.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.